منو

فیلتر ها

باتری 35 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 2,702,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 35 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 2,650,200 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 35 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 2,600,500 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 45 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,253,500 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 45 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,150,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 45 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,051,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 50 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,150,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 50 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,050,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 50 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 2,950,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 55 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,454,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 55 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,349,500 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 55 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,250,500 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 60 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,750,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 60 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,650,400 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 60 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,552,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 66 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 4,151,400 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 66 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,999,600 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 66 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 3,900,600 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 70 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 4,403,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 70 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 4,250,400 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 70 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 4,151,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 74 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 4,654,600 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 74 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 4,450,360 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 74 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 4,351,200 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 80 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 5,440,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 80 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 4,720,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 80 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 4,720,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 88 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 5,654,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 88 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 5,450,720 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 88 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 5,350,400 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 90 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 5,799,600 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 90 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 5,310,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 90 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 5,500,800 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 95 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 6,460,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 95 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 5,605,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 95 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 4,655,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 100 آمپر سوزوکی
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 6,400,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 100 آمپر اوربیتال 1 سیلور
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 6,200,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری
باتری 100 آمپر اوربیتال 1 قرمز
شرکت سازنده : سپاهان باتری
گارانتی : 15 ماهه تعویض
قیمت : 6,100,000 ریال
ساخت: سپاهان باتری

ویژگی عمومی باتری های سپاهان باتری

باطری ماشین های استاندارد با استفاده از شبکه سرب - کلسیمی، راه حل اقتصادی برای خودروهای با مصرف کننده های متداول هستند. این باتری ها طوری طراحی شده اند که با مصرف آب کم و بدون نیاز به مراقبت خاصی از طرف مصرف کنند، جوابگوی نیاز خودروهای با مصرف پایه باشند.

مزایای استفاده از باتری های سپاهان باتری

  • طراحی شده برای استفاده بدون نیاز به مراقبت
  • بهبود دوام چرخه ای تا1.5 برابر سایر باتری ها
  • مناسب برای انواع خودروهای خارجی و ایرانی
  • متناسب با آخرین استانداردهای خودروسازها
  • سپاهان باتری حامی محیط زیست
  • دارای گارانتی 15 ماهه محصول
  • باتری با طول عمر بالا قابل استفاده در تمام خودروهای متداول

مشخصات الکتریکی

ولتاژ نامی
12 ولت
محدوده ولتاژ مدار باز در حالت شارژ کامل
(12.95-13.10)ولت
کمترین ولتاژ مجاز در طی شارژ
9 ولت
محدوده ولتاژ در شرایط عملکرد چرخه ای(سیکلی)
(14.20-14.40)ولت
محدوده ولتاژ شارژ در شرایط آماده به کار(شارژ شناور)
(13.60-13.80)ولت
ضریب تصحیح ولتاژ شارژ نسبت به دما
-15 میلی ولت درجه سانیتگراد
حداکثر دامنه موجی ولتاژ در حین شارژ
4% (ولتاژ پیک تا پیک در حالت شارژ آماده به کار)