منو
یوپی اس
یوپی اس

باتری UPS یکی از باتری هایی بوده که بر اساس نیاز دستگاه هایی ساخته شد که نسبت به قطع و وصل سیستم برق بسیار حساس هستند و همچنین نیاز به وصل برق اضطراری در زمانی که برق اصلی قطع می شود توسط این باتری تامین می شود.

ادامه مطلب
انواع یوپی اس
انواع یوپی اس

در طول کار با وسایل الکترونیکی شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با نوسانات برق یا قطع شدن آن وسیله الکترونیکی شما دچار

ادامه مطلب