باطری ماشین

1

یوپی اس


اغلب باتری‌هایی که در UPS استفاده میشوند مشابه باتری‌هایی هستند که در خودروها استفاده می شوند که البته تفاوت های زیادی

ادامه مطلب
1

انواع یوپی اس


در طول کار با وسایل الکترونیکی شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با نوسانات برق یا قطع شدن آن وسیله الکترونیکی شما دچار

ادامه مطلب