منو

قیمت باطری ماشین

باتری کار به عنوان یک استارت آپ شبانه روزی، تخصصی و امداد باتری در زمینه فروش اینترنتی باطری ماشین های ایرانی و خارجی، همچنین فروش و نصب باطری ماشین در تمامی ایام سال، حتی روز های تعطیل به ارائه خدمت در سطح شهر استان تهران و البرز می پردازد. باتری کار در کوتاه ترین زمان ممکن به کمک شما می آید و ماشین شما رو راه اندازی می کند. با تماس با ما می توانید از کارشناسان ما مشاوره به صورت رایگان بگیرید و قیمت باطری ماشین و مناسب ترین باتری خودرو خود را انتخاب کرده لازم به ذکر است نصب و ارسال باطری ماشین رایگان می باشد و شما تنها مبلغ باتری سفارشی را می پردازید و برای امداد باتری هیچ هزینه ای از شما دریافت نمی شود . توجه فرمائید، قیمت باطری ماشین با احتساب دریافت باتری فرسوده می باشد.


لیست قیمت باتری های اوربیتال وان پریمیوم سپاهان باتری

تصویر نام باتری نوع پایه / آرایش قطب ها قیمت
35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 6,774,600 ریال
5,645,500 ریال
45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 8,127,000 ریال
6,772,500 ریال
50 آمپر-L1 50 آمپر-L1 قطب چپ / پایه کوتاه 7,863,600 ریال
6,553,000 ریال
55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 8,649,960 ریال
7,208,300 ریال
60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 9,652,320 ریال
8,043,600 ریال
66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 10,379,952 ریال
8,649,960 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 11,261,040 ریال
9,384,200 ریال
74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 11,638,128 ریال
9,698,440 ریال
لیست قیمت باتری های EFB سپاهان باتری

> > >
تصویر نام باتری قیمت
50 آمپر 50 آمپر 9,660,000 ریال
8,050,000 ریال
60 آمپر 60 آمپر 11,808,000 ریال
9,840,000 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند 13,776,000 ریال
11,480,000 ریال
لیست قیمت باتری های سوزوکی سپاهان باتری

تصویر نام باتری نوع پایه / آرایش قطب ها قیمت
35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 6,774,600 ریال
5,645,500 ریال
45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 8,127,000 ریال
6,772,500 ریال
50 آمپر-L1 50 آمپر-L1 قطب چپ / پایه کوتاه 8,058,000 ریال
6,715,000 ریال
55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 8,721,240 ریال
7,267,700 ریال
60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 9,730,080 ریال
8,108,400 ریال
66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 10,465,488 ریال
8,721,240 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 11,533,200 ریال
9,611,000 ریال
74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 11,734,032 ریال
9,778,360 ریال
لیست قیمت باتری های اوربیتال وان سیلور سپاهان باتری

تصویر نام باتری نوع پایه / آرایش قطب ها قیمت
35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 6,243,510 ریال
5,202,925 ریال
45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 7,473,330 ریال
6,227,775 ریال
50 آمپر-L1 50 آمپر-L1 قطب چپ / پایه کوتاه 7,195,620 ریال
5,996,350 ریال
55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 7,847,466 ریال
6,539,555 ریال
60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 8,776,872 ریال
7,314,060 ریال
66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 9,416,959 ریال
7,847,466 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 10,239,684 ریال
8,533,070 ریال
74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 10,558,408 ریال
8,798,674 ریال
لیست قیمت باتری های اوربیتال قرمز سپاهان باتری

تصویر نام باتری نوع پایه / آرایش قطب ها قیمت
35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 6,243,510 ریال
5,202,925 ریال
45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 7,307,118 ریال
6,089,265 ریال
50 آمپر-L1 50 آمپر-L1 قطب چپ / پایه کوتاه 6,949,380 ریال
5,791,150 ریال
55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 7,644,318 ریال
6,370,265 ریال
60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 8,555,256 ریال
7,129,380 ریال
66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 9,173,181 ریال
7,644,318 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 9,981,132 ریال
8,317,610 ریال
74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 10,285,082 ریال
8,570,902 ریال
لیست قیمت باتری های واریان صبا باتری

تصویر نام باتری نوع پایه / آرایش قطب ها قیمت
50 آمپر 50 آمپر قطب چپ / پایه کوتاه 5,499,600 ریال
4,700,000 ریال
55 آمپر 55 آمپر قطب چپ / پایه کوتاه 6,049,560 ریال
5,170,000 ریال
60 آمپر 60 آمپر موافق / پایه بلند 6,599,520 ریال
5,640,000 ریال
66 آمپر 66 آمپر قطب چپ / پایه کوتاه 7,259,472 ریال
6,204,000 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند قطب چپ / 7,699,440 ریال
6,580,000 ریال
74 آمپر 74 آمپر قطب چپ / پایه کوتاه 8,139,408 ریال
6,956,000 ریال
لیست قیمت باتری های گلوبال برنا باتری

تصویر نام باتری نوع پایه / آرایش قطب ها قیمت
35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 5,040,000 ریال
4,375,000 ریال
45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 6,480,000 ریال
5,625,000 ریال
50 آمپر 50 آمپر قطب چپ / پایه کوتاه 720,000 ریال
6,250,000 ریال
55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 7,920,000 ریال
6,875,000 ریال
60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 8,640,000 ریال
7,500,000 ریال
66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 9,500,000 ریال
8,250,000 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند قطب چپ / پایه بلند 10,080,000 ریال
8,750,000 ریال
74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر-پایه کوتاه قطب چپ / پایه کوتاه 10,656,000 ریال
9,250,000 ریال
لیست قیمت باتری های کارپیل آکوباتری

تصویر نام باتری نوع پایه / آرایش قطب ها قیمت
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند قطب چپ / 8,148,000 ریال
7,203,000 ریال

کاربرد باطری ماشین

هدف اولیه استفاده از باتری استارت زدن، تثبیت انرژی و تهیه نیروی کافی برای جرقه زدن، روشنایی و دیگر مصرف کننده هایی است که به مقدار انرژی بیشتر از ظرفیت سیستم شارژ نیازمندند . برای مثال در موقعی که موتور کار نمی کند باتری اتومبیل توان الکتریکی سیستم را در موقعی که سیستم شارژ فعال نیست فراهم می کند. عمر یک باتری به ریزش مواد فعال صفحات آن در اثر انقباض و انبساط این صفحات که در طول فرآیند شارژ و دشارژ اتفاق می افتد بستگی دارد. دشارژ عمیق، گرما و لرزش مراحل تخریب آن را تسریع می کنند و عاقبت رسوب تشکیل می شود که سبب اتصال کوتاه خواهد شد. علت اصلی دیگری که باعث تخریب باتری ها می شود سولفاته شدن آنهاست. هنگامی که باتری ها به صورت دشارژ انبار شوند یا برای بیشتر از ۶ ماه انبار شوند سولفات سرب صفحات را سخت و چگال می کند و توانایی شارژ شدن باتری کاهش می یابد و یا به طور کلی از بین می رود و مواد فعال صفحات، دیگر قابلیت تحمل جریان دشارژ را ندارند و باتری از کار خواهد افتاد. دشارژ عمیق باتریها معمولاً در زمان های نامناسب اتفاق می افتد، برای مثال بعد از روشن کردن خودرو (Jump start) توسط اتصال باتری به باتری احتمال وقوع آن بیشتر است. بهترین راه جهت افزایش طول عمر باتری مراقبت مستمر از باتری و موتور می باشد. در آب و هوای سرد برای افزایش عمر باتری، باتری را کاملاً شارژ و موتور را گرم نگاه دارید. در آب و هوای گرم و در طول تابستان، باید سطح الکترولیت را مرتباً بررسی کرد و آب باتری را به سطح لازم رساند. این مطلب ناشی از دمای زیاد داخل موتور است . امروزه استفاده از محافظ گرما در باتری ها رایج تر شده و تولید کنندگان خودرو توسط آن، باتری را از دمای بالای داخل موتور محافظت می کنند. آب کاهش یافته باتری را اضافه کنید. هرگز اسید یا آب آلوده اضافه نکنید و بیش از اندازه آن را از آب مقطر پر نکنید.

چرا باطری ماشین را از باتری کار تهیه کنیم؟

1. انتخاب باتری مناسب ماشین شما مطابق با استاندارد همان خودور برای آسیب ندیدن و باطل نشدن گارانتی ماشین شما.
2.ارسال و تعویض باتری ماشین در محل به صورت رایگان
3.تضمین اصل بودن باتری خریداری شده
4.پرداخت هزینه باتری به وسیله دستگاه کارتخوان سیار
5.کنترل سلامت سیستم برقی مربوط به باطری ماشین شما
6.امداد شبانه روزی باتری (باطری) در تمام ایام، حتی روزهای تعطیل
7.انتخاب بهترین باتری ماشین

دسترسی برای نصب باتری به مراکز فروش باتری کار چگونه است؟

برای خرید و نصب و تعویض باتری ماشین ما در کل مناطق تهران و کرج به صورت رایگان و شبانه روزی خدمات ارائه می دهیم. در ضمن برای ثبت سفارش می توانید به صورت تلفنی با شماره 02188540537 و یا از طریق وبسایت batrycar.com ثبت سفارش نمایید .
برای ارسال و نصب باتری ماشین در محل شما هیچ مبلغی دریافت نمی گردد. ضمنا تست برق و دینام ماشین رایگان می باشد.


اگر باتری در زمان داشتن گارانتی خراب بشه و ایراد از خود باتری باشه و شرایط گارانتی رو داشته باشه خدمات پس از فروش شما به چه صورت است؟

در مورد گارانتی باتری های ایرانی که خود دارای نمایندگی و خدمات پس از فروش هستند و کارت گارانتی یا ضمانتنامه رسمی تولید کننده باطری را دارند، باید به این مراکز مراجعه نمایید و آن ها بعد از بررسی های لازم و تشخیص علت ایراد در باطری ماشین در صورت شامل شدن گارانتی، باتری رو به صورت رایگان تعویض می کنند و تنها یکبار باطری تعویض خواهدشد.


چگونه بفهمی باطری ماشین خراب است ؟ علائم ضعیف شدن باتری ماشین

واضح ترین نشانه ضعیف شدن باطری ماشین این است که باتری خودرو شما در حالت شارژ کامل نتواند دوباره پیشرانه را روشن کند برای اطلاع دقیق می توانید سری به مقالهاز کجا بفهمیم باطری ماشین خراب است بزنید ولی ما در اینجا به چند مورد از این علائم اشاره خواهیم کرد.


چند نمونه از علائم خرابی باطری اتمی، باتری اسیدی، باتری AGM عبارت اند از :

1. دزدگیر خودرو از کار افتاده و عکس العملی در استفاده از ریموت ماشین دیده نمی شود که البته باید از سالم بودن باطری ریموت مطمئن شوید.
2. با فعال کردن و یا چرخاندن سوئیچ ماشین چراغ های پشت آمپر خودرو روشن نمی شود.
3. خودرو به زور و با دور پایین استارت می خورد
4. عمر باتری به کار رفته در ماشین به پایان رسیده است و زمان نرمال مختص باتری سپری شده و به طور مثال 2 تا 3 سال کار کرد.
5. چراغ های سقفی و دیگر چراغ های اتاق ماشین روشن نمی شود و یا نورشان ضعیف شده.